MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

MÁY LUÔN LUÔN TỐT

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E5506AC     In màu - Photo màu Scan màu - Fax (tuỳ chọn).         Tốc độ in 55 bản màu/phút (A4).         Khối lượng in copy hàng tháng tối đa lên đến 150.000 trang.
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU MẠNG   Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 30 bản/phút
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU    Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 35 bản A4/phút
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU MẠNG   Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 60 bản/phút
MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E5506AC     In màu - Photo màu Scan màu - Fax (tuỳ chọn).         Tốc độ in 55 bản màu/phút (A4).         Khối lượng in copy hàng tháng tối đa lên đến 150.000 trang.
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU MẠNG   Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 30 bản/phút
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU    Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 35 bản A4/phút
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU MẠNG   Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 60 bản/phút
Xem thêm ››
MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E5506AC     In màu - Photo màu Scan màu - Fax (tuỳ chọn).         Tốc độ in 55 bản màu/phút (A4).         Khối lượng in copy hàng tháng tối đa lên đến 150.000 trang.
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU MẠNG   Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 30 bản/phút
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU    Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 35 bản A4/phút
Chức năng: COPY MÀU + IN MÀU MẠNG + SCAN MÀU MẠNG   Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: có sẳn   Chức năng đảo 2 mặt bản sao: có sẳn  Tốc độ: 60 bản/phút
Xem thêm ››

THUÊ MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY RICOD

GIÁ LUÔN LUÔN TỐT

LINH KIỆN THAY THẾ

LINH KIỆN THAY THẾ CHẤT LƯỢNG

Đã thêm vào giỏ hàng